Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Özel Durum Açıklamaları

Türkiye’nin önde gelen Elektronik Güvenlik Sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., sektörün en köklü şirketleri arasındadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimize ait özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu tarafından düzenlenir.

Şirket özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden erişilebilir.

Özel Durum Açıklamalarını görüntülemek için tıklayın.

 

2018

Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi Tadili (27.03.2018) Sermaye İştirak Daveti ve Hakim Ortak Pay Devri (28.03.2018) Tahsisli Sermaye Artırımı (Düzeltme) 28.03.2018 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk. (17.04.2018) Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması (17.04.2018) Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Onayı (27.04.2018) 31.03.2018 Tarihli Finansal Raporların KAP’a Bildirimi hk. (30.04.2018)Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (Güncelleme)(02.03.2018)Tahsisli Sermaye Artırımı (28.02.2018)Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi (27.02.2018)