Senkron Kurumsal Katalog, Senkronize, Dergi

Bağımsız Denetçi

Türkiye'nin önde gelen Elektronik Güvenlik Sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş., sektörün en köklü şirketleri arasındadır.

Bağımsız Denetçi

"Yönetim Kurulu'nun 17.06.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Denetim Komitesi'nin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak "Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.18 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda kabul edilmiştir.
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçiminin kabulüne ilişkin tescil işlemi 25 Haziran 2021 tarihli 10357 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Dönem: 31.03.2020 Aylık Ara Dönemi

Firma: IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Telefon: +90 (216) 422 52 52 (PBX)
Fax: +90 (216) 422 52 64-65
Adres: Burhaniye Mah. Atilla Sk. No:12 Beylerbeyi
81210 - Üsküdar - İstanbul