Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye genelindeki 362 şube veznelerindeki para işlemlerinin kontrollünün ve takibinin sağlanması amacıyla, kayıt altına alınması ile ilgili, 2013 yılı başında gerçekleştirilen, Vezne Kupür odaklı kamera projesi 3 ayda tamamlanmıştır


İhtiyaç ve Talep

Türk Ekonomi Bankası tarafından, Genel Müdürlük, Operasyon Merkezi, Bölge Müdürlükleri, Hizmet Binaları ve Türkiye genelindeki tüm TEB şubeleri de dahil olmak üzere Elektronik Güvenlik Sistemleri tasarım ve uygulamaları talep edilmiştir.

Sistem Tasarımı ve Çözüm

Türkiye genelindeki Türk Ekonomi Bankası’na ait tüm Şubeler, Genel Müdürlük,  Operasyon Merkezi, Bölge Müdürlük ve Hizmet Binaları Senkron uzmanlığı ile kurulan Elektronik Güvenlik Sistemleri ile korunmaktadır.

2011 yılında gerçekleşen TEB & Fortis Bank birleşmesi sonrası her iki banka teknolojisinin ortak bir platformda birleştirilmesi amacıyla tüm şubelerdeki; Hırsız İhbar, Yangın Alarm, oda girişlerinin kontrol altına alınması amacıyla Kodlu Geçiş ve Kapalı Devre TV Sistemleri yeniden projelendirilmiştir.

Montaj, kurulum ve sistemlerin devreye alınarak operasyon binalarında bulunan güvenlik odasından sevk ve idare edilmesinin sağlanması, 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış olup, servis hizmetleri firmamız tarafından verilmektedir.

Dudullu operasyon binasına tüm şubelere ait kamera görüntülerinin ve alarmlarının takibinin yapılabilmesi amacıyla, güvenlik merkezi kurulumu gerçekleştirilerek kesintisiz güvenlik çözümü sağlanmıştır.

Şubelerdeki Hırsız İhbar Sistemi ve Kapalı Devre TV Sistemleri birbiriyle entegre çalışmakta olup, herhangi bir alarm durumunda; Alarm Haber Alma Merkezi ile paralel çalışmakta olan Dudullu güvenlik odasına da ihbar gelmekte ve buna bağlı olarak, olay yerindeki ilgili kamera görüntüsü güvenlik odasına otomatik düşmektedir. Alarmların değerlendirilmesi operatör tarafından yapılmakta ve ilgili merkezi yazılıma alarm ile ilgili neden-sonuç bilgisi girilerek, haftalık rapor alınabilmektedir.